Wat zeggen de stiefkinderen

Er is ook onderzoek gedaan naar wat stiefkinderen prettig en minder prettig vinden aan een stiefmoeder. De stiefkinderen hebben vooral moeite als de stiefmoeder zich als primaire opvoeder opstelt en bijvoorbeeld de huisregels bepaalt. Ze kunnen de stiefmoeder zien als een indringer en vooral meisjes kunnen worstelen met jaloeziegevoelens. De stiefkinderen geven zelf aan dat ze tijd nodig hebben om te wennen aan de stiefmoeder. Dat kan zelfs enkele jaren duren. Een goede voorbereiding op de komst van de stiefmoeder of het wonen in een stiefgezin zijn ook belangrijk. Als hun vader trouwt met de stiefmoeder voelen sommige kinderen zich zekerder over de positie van het stiefgezin.

Goede communicatie waarbij ruimte is voor de reactie van stiefkinderen is ook belangrijk. Zeker bij oudere stiefkinderen kan het helpen om gewoon aan te geven dat je niet de plek van hun moeder wilt innemen. Daarmee kun je loyaliteitsconflicten verminderen. Verder willen stiefkinderen gelijk worden behandeld als eventuele stiefbroers of –zussen. De stiefmoeder moet in ze geïnteresseerd zijn en zich relaxed en vriendelijk opstellen. Iemand die leuke familie-uitjes verzint is ook welkom. De stiefkinderen hebben vooral behoefte aan duidelijkheid. Neem dus een beslissing over bijvoorbeeld de huisregels of opvoeding, maar blijf niet discussiëren en ruziën over dit soort zaken.

Vooral oudere stiefkinderen willen graag betrokken worden bij belangrijke beslissingen. Door hun mening te kunnen geven aan een luisterende vader en stiefmoeder voelen ze zich gehoord. Het gevoel dat er rekening met ze wordt gehouden werkt ook bevorderend op de acceptatie van de stiefmoeder. Kinderen gaan hun stiefmoeder overigens bijna nooit als echte moederfiguur zien. Overigens hebben stiefkinderen minder moeite met de komst van een stiefvader dan met de komst van een stiefmoeder. Waarschijnlijk omdat de moeder vaak de primaire zorgtaak en er dus voor de kinderen minder verandert als er een stiefvader in beeld komt.

Verhalen

Er zijn nog geen verhalen beschikbaar bij dit onderwerp.