Meer kinderen?

Uit onderzoek blijkt dat een nieuw kind de familieband tussen de overige gezinsleden kan verstevigen. Maar vaders staan vaak niet te trappelen om nog meer kinderen te krijgen. Dat kan voor vrouwen die nog geen moeder zijn en het graag willen worden heel frustrerend zijn. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de vaders echt niet wil en ook niet van gedachten verandert. Als dat niet van tevoren duidelijk is, kan zo’n weigering heel pijnlijk zijn. Je kan in een onmogelijk dilemma terecht komen. De kans om zelf moeder te worden word je ontnomen en het verstrekt je gevoel van machteloosheid. Toch blijven veel vrouwen bij hun partner, misschien omdat ze nu emotioneel veel hebben geïnvesteerd in het stiefgezin.

Overigens blijkt uit onderzoek dat de afweging om wel of geen eigen kinderen te krijgen voor veel onrust kan zorgen bij kinderloze stiefmoeders. Zeker als de relatie met de stiefkinderen moeilijk is, kan het verlangen naar een eigen kind groeien. Juist de wens om eigen kinderen te hebben, geeft voor veel vrouwen de doorslag. De verwachting dat een eigen kind heel anders voelt, is juist. Dat zal iedere stiefmoeder die moeder wordt beamen. Ten opzichte van hun eigen kinderen is er geen enkele twijfel over hun onvoorwaardelijke liefde, rol, autoriteit en zeggenschap. Het kan voelen alsof je ineens wel serieus wordt genomen door je omgeving en je partner. Het kan zelfs effect hebben op je stiefkinderen, die je ineens in een moederrol zien.

Verhalen

Er zijn nog geen verhalen beschikbaar bij dit onderwerp.