Starters mythen

Mythen rond het stiefmoederschap zijn vaak gebaseerd op verwachtingspatronen. Verwachtingen zijn echter heel zwart-wit en vaak weinig reëel, omdat ze gebaseerd zijn op je eigen referentiekader. Als je bent opgegroeid in een kerngezin past dat referentiekader uiteraard niet bij je huidige situatie, want een stiefgezin is veel complexer. Bij deze een overzicht van stiefmoeder mythen:

  • Het stiefgezin is een happy family

De stiefkinderen zijn niet altijd blij met jouw komst. Je stiefkinderen kunnen liever de status quo behouden. Er kan veel weerstand ontstaan tegen jouw aanwezigheid. Het uitkuren van die weerstand op de stiefmoeder is voor stiefkinderen heel veilig, want daarmee hebben ze vaak nog geen band en zetten ze niets op het spel.

  • Ik hou automatisch van mijn stiefkind(eren)

Je kunt je heel schuldig voelen als je merkt dat je niet als een moeder houdt van je stiefkinderen en wel eens boos op ze wordt. Je voelt je dan een echte ‘ boze’  stiefmoeder. De liefde van een moeder is gebaseerd op een heel leven samen, gedeelde eigenschappen en genen. Je kunt niet van jezelf verwachten dat jij zonder al deze zaken automatisch onvoorwaardelijk van ze houdt. Dat is gewoon niet reëel.

  • Dit gezin wordt als mijn gezin vroeger

Je partner en stiefkinderen delen al een hele geschiedenis en hebben samen bepaalde gewoonten en tradities opgebouwd. Die zijn waarschijnlijk heel anders dan de gewoonten en tradities waarmee jij vroeger bent opgegroeid. Het besef dat het in jullie stiefgezin heel anders zal zijn als hoe het vroeger thuis ging, voorkomt teleurstelling en frustratie.

  • Ik kan vast goed opschieten met mijn stiefkind(eren)

Als je van kinderen houdt en ze misschien zelf al hebt, betekent dat nog niet dat je automatisch een goede relatie kunt opbouwen met je stief(kinderen). Er kan weerstand zijn tegen jouw komst waardoor je stiefkind(eren) zich vijandig of argwanend opstellen. Een stiefgezin is een complex gezin met een hele eigen dynamiek. Verwacht dus geen wonderen, maar geef het tijd.  

Verhalen

Er zijn nog geen verhalen beschikbaar bij dit onderwerp.