Verkeerde verwachtingen

Hoge verwachtingen zijn de grootste valkuil voor stiefmoeders. Waarom zijn de verwachtingen zo hoog gespannen? Dat heeft misschien te maken met onze generatie en de hoge eisen die we aan onszelf en ons geluk stellen. Misschien laten vrouwen zich sneller leiden door het utopische beeld van the happy family. Maar wat waarschijnlijk een grote rol speelt is de basis van je verwachtingspatroon.

Je verwachtingspatroon is gebaseerd op je eigen referentiekader met daarbinnen je eigen ervaringen. En als je bent opgegroeid in een traditioneel oftewel kerngezin (waar beide ouders trouwden voor het leven) heb je een heel ander referentiekader. Je verwacht simpelweg een soortgelijke gang van zaken als waarbinnen je zelf bent opgegroeid. En dat verwachtingspatroon heeft weinig kans van slagen, want elk gezin is anders. Er gelden andere regels, de gezinsleden gaan anders met elkaar om en gedragen zich heel anders dan je gewend bent. De rest van de gezinsleden hebben met elkaar al bepaalde gewoonten en tradities ontwikkeld, waarop jij waarschijnlijk maar beperkt invloed hebt. Op zondag een boswandeling maken kan niet, je stiefkinderen moeten voetballen. Waarom aan tafel eten, bij mama eten we altijd voor de tv. Samen spelletjes doen vind jij misschien gezellig, maar dat kan jouw stiefkinderen misschien niet boeien. En dus sluiten je verwachtingen en eigen ervaringen niet aan bij dit nieuwe gezinsplaatje. Het is moeilijk om in te schatten hoe realistisch of onrealistisch je verwachtingen zijn. Iedere situatie is uiteraard uniek. Maar het besef dat het waarschijnlijk heel anders zal zijn als dat jij vroeger thuis gewend bent, gaat je zeker helpen.

Stiefmoeders zonder eigen kinderen hebben bovendien nog een extra handicap. Zij missen de ervaring om in te schatten wat ze kunnen en mogen verwachten van kinderen. Dat is ook nogal eens onderwerp van discussie tussen de partners. Marieke Henselmans maakte een checklist ‘ Wat kan je kind en wanneer’. Die checklist geeft een beeld van wat je bij elke leeftijd mag verwachten.

Verhalen

Er zijn nog geen verhalen beschikbaar bij dit onderwerp.