Je partner

Hoe de partner zich opstelt in het stiefgezin lijkt een belangrijke rol te spelen voor ervaren stiefmoeders. Sommige vaders verwachten dat je de zorg voor de stiefkinderen op je neemt en laat dat dus graag aan je over. Dat kan heftige reacties bij je stiefkinderen veroorzaken, ze kunnen zich onzeker gaan voelen als ze denken dat de vader zich terugtrekt. Vrouwen voelen zich al snel verantwoordelijk voor het gezin en nemen de primaire zorgtaken (soms tegen beter weten in) op zich. 

Als er dan problemen ontstaan en de vader stelt zich terughoudend op of de stiefmoeder niet begrijpt, kan dat ontzettend frustreren. Ze verkeren dan in een onmogelijke positie waarin ze wel de verantwoordelijkheid hebben, maar niet de zeggenschap, autoriteit of het gezag. Je kunt je dan een machteloze outsider voelen.

Hoeveel zorgtaken en verantwoordelijkheden jij op je neemt, dat beslis je natuurlijk zelf. Maar veel ervaren stiefmoeders geven aan dat ze niet altijd voldoende steun van de vader krijgen. Ze voelen zich niet altijd gesteund of gewaardeerd. Als hun partner zich helemaal richt op de stiefkinderen op de momenten dat zij er zijn, kunnen stiefmoeders zich echt het spreekwoordelijke vijfde wiel aan de wagen voelen. Sommige vaders overcompenseren hun afwezigheid door veel aandacht en veel vrijheid. Stiefmoeders verwijten vaders nogal eens dat er de routine en regels ontbreken. Verschillen van inzicht, tegengestelde idealen en streefbeelden, verschillende opvoedstijlen. Het zijn zaken die de relatie flink onder druk zetten.

 

Verhalen

Er zijn nog geen verhalen beschikbaar bij dit onderwerp.