Je omgeving

Als je worstelt met bepaalde zaken, dan zoek je al snel steun bij je partner, bij familie of vrienden. Even je hart luchten kan helpen om je emoties te verwerken, te relativeren en alles weer op een rij te krijgen. Niet altijd reageert je omgeving zoals je graag zou willen. Het luisterend oor helpt wel, maar de adviezen die je krijgt zijn misschien helemaal niet bruikbaar. Dat is op zich helemaal niet verwonderlijk, want het referentiekader van de mensen om je heen is gewoon heel anders. Een stiefgezin is nu eenmaal veel complexer dan een kerngezin. In een kerngezin spelen weinig loyaliteitsconflicten, zijn geen ex-partners in beeld en heb je alleen te maken met je eigen kinderen. Je mag dus eigenlijk niet verwachten dat de mensen om je heen begrijpen waarmee jij misschien allemaal worstelt. Het kan daarom heel prettig zijn als je contact hebt met andere stiefmoeders. Het uitwisselen van positieve en negatieve ervaringen brengt je misschien nieuwe inzichten of perspectieven.

Verhalen

Er zijn nog geen verhalen beschikbaar bij dit onderwerp.